A+ R A-

Arbeidsinspectie start inspectie-acties: download Inspectie Module

In het kader van het meerjarig inspectieprogramma bouwlocaties start de Arbeidsinspectie binnenkort met inspectie-acties op fysieke belasting op bouwplaatsen. De bijbehorende Inspectie Modules kunt u nu hier downloaden.

VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl