A+ R A-

Controles Arbeidsinspectie op steigers

Van 1 mei 2009 tot 1 november 2009 organiseert de Arbeidsinspectie een landelijke controle gericht op de constructie, de montage en het gebruik van steigers. "Wie daarbij de ‘spelregels’ van de Richtlijn Steigers volgt, zal zich geen zorgen hoeven maken", aldus Jan Boer van de Arbeidsinspectie.

"Jaarlijks gebeuren er nog 350 ongevallen - waarvan 60 ernstig - die gerelateerd zijn aan het vallen van hoogte", opent Boer. "Tel daarbij nog eens 150 klachten over steigers en je zult beseffen dat er nog wat te verbeteren valt. Dat is ook de doelstelling van deze 6 maanden durende controleactie." Uitgangspunt bij die controles zijn uiteraard de geldende normen en regelgeving. Deze zijn voor iedereen samengebracht en goed toegankelijk gemaakt in de Richtlijn Steigers. "Wie volgens de richtlijn zijn werk doet of de steiger gebruikt, weet in ieder geval dat aan alle ‘spelregels’ wordt voldaan."


Drie-eenheid
Belangrijk is het feit dat er verschillende partijen betrokken zijn bij het ontwerp, de bouw en het gebruik van de steiger. Boer: "Steigers moeten zodanig geconstrueerd zijn, dat ze stevig, stabiel en sterk zijn. Een tekening en berekening moeten dan ook ten grondslag liggen aan iedere steiger. Vervolgens zijn deskundige mensen nodig die volgens de tekening de steiger bouwen én rekening houden met hun eigen veiligheid. Dat laatste kan bijvoorbeeld door direct te werken met leuningen of gebruik te maken van slimme hulpmiddelen, zoals de schouderpad, waardoor de fysieke belasting van de steigerbouwer minder wordt. En tenslotte is er nog de gebruiker. In die fase is het zaak om niet meer te knoeien aan de steiger en regelmatig te checken of alles nog klopt. Een hot item daarbij is de bouwlift. De hekjes die worden gebruikt als instapbeveiliging voor de bouwlift worden in de praktijk nog wel eens weggehaald. Daarnaast merk je dat gebruikers in de praktijk de neiging hebben om de steiger zwaarder te belasten dan is toegestaan."

Jan Boer vervolgt: "Deze drie-eenheid ‘constructie-montage-gebruik’ moet goed op elkaar aansluiten. Heel belangrijk daarbij is het gedrag van mensen. Zij moeten hun eigen verantwoordelijkheid kennen én dragen. Daar is goede voorlichting voor nodig. En natuurlijk draagt een initiatief als de Richtlijn Steigers er ook aan bij dat het nalevinggedrag van mensen wordt gestimuleerd. Onze controles vormen daarvoor een prikkel."

Voorlichting
Op 16 april organiseerden de VSB en Komat (Bouwend Nederland) samen met de Arbeidsinspectie een startdag voor het inspectieproject Steigers. De voorlichtingsdag was speciaal voorbereid voor alle inspecteurs, die de komende maanden de bouwplaatsen en eventuele industriële projecten gaan bezoeken.
Plaats van handeling was de BAM in Lelystad. Er werden lezingen en workshops gehouden door de Arbeidsinspectie (fysieke belasting), Arbouw (A-bladen), Aboma (Richtlijn Steigers), de Komat en VSB.
De Komat en VSB organiseerden workshops in het teken van Steigergebruik en Steigermontage, daarbij maakten de 50 inspecteurs op een volledige opgebouwde steiger ook daadwerkelijk kennis met de stand van de techniek.
Namens de Sectie Steigerbedrijven VSB werd het woord gevoerd door de heren Jan en Doeschate, Jacob Plantinga en David de Graaf. De bijdrage namens Komat werd ingevuld door de heer Peter Rijnbeek, tevens gastheer.
De inspectiemodules die door de Arbeidsinspectie zullen worden gehanteerd zijn ter informatie verstrekt aan alle leden van de VSB.


VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl