A+ R A-

Arbeidsinspectie nu ook (veilig) op de hoogte van Richtlijn Steigers

Op 16 april werd de Arbeidsinspectie onder meer door de brancheorganisaties VSB en Komat bijgepraat over de Richtlijn Steigers.
Namens de VSB en Komat werd aan alle inspecteurs van de Arbeidsinspectie het Handboek Richtlijn Steigers aangeboden.
Ook de heren Jan Boer en Frits Wolfswinkel werden daarmee bezitter van de Richtlijn, die meteen de basis vormt voor toekomstige inspectie acties in de bouw, waar het de omgeving van de stalen steigers betreft.

VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl