A+ R A-

Internetsite SBIB operationeel

Sinds half december is de website van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid actief. Op de site staan naast informatie over de stichting en de gedragscode, ook een eenvoudige registratieformulier en een klachtenformulier. Meer informatie kan worden gevonden op de website: www.sbib.nl.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl