A+ R A-

Samenwerking marktpartijen hoogwerkers

De BMWT en de VSB hebben besloten samen te werken om een duidelijker veiligheidsbeleid te hanteren voor het gebruik van de hoogwerker. Dit is het resultaat van een groeiende aandacht voor verbetering van de arbeidsveiligheid in een positief ontwikkelende hoogwerkermarkt. Het eerste resultaat van deze samenwerking is de verschijning van de brochure ‘Veilig Werken Met de Hoogwerker’.

Verder zal de samenwerking van de VSB en de BMWT zich richten op het meer transparant maken van de regelgeving rond hoogwerkers, waarbij thema’s aan de orde komen als:

• vergunningenbeleid gemeentelijke overheden wat betreft het werken aan de openbare weg;
• ingebruikname keuringen;
• trainingen;
• periodieke veiligheidskeuringen.

Rond de Arbo-regelgeving omtrent het product hoogwerker bestaat in de markt onduidelijkheid, terwijl daar geen aanleiding voor is. In de EN 280 zijn de technische eisen voor de hoogwerker helder gedefinieerd, waarmee een uitstekend veiligheidsniveau wordt gegarandeerd. Fenomenen als ingebruikname keuringen en periodieke veiligheidskeuring “plus” leiden tot onnodige administratieve lastendruk, terwijl de veiligheidseffecten meestal extra productief zijn.

De VSB telt ruim 60 leden die zorgvuldig zijn getoetst en voldoen aan de Waarborgregeling van de VSB. Met de regeling wordt onder meer de zorg voor kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en scholing en opleiding geregeld. Alle leden onderschrijven aantoonbaar de kwaliteitsnormen volgens ISO en alle geldende eisen op het gebied van veiligheid. Waar van toepassing wordt voldaan aan de eisen volgens de VCA,

De BMWT telt ruim 120 lidbedrijven en is als branche-organisatie vooral actief rond het BMWT-product/dienst in de Nederlandse markt. De belangrijkste activiteiten is het gecertificeerd systeem van veiligheidskeuringen, het BMWT-Keur. In het verlengde daarvan is een systeem voor bedieningstrainingen ontwikkeld, te weten het BMWT-Train. Verder is het systeem BMWT-Rent in ontwikkeling, bedoeld als kwaliteitsimpuls voor de verhuursector.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl