A+ R A-

Werken op hoogte gewaarborgd

Na 5 jaar ontwikkelen, toetsen en screenen is het dan zover: het werken op hoogte is vanaf nu tot een specialistisch vak verheven. Op de najaarsvergadering van de VSB overhandigde de voorzitter van de VSB, Rien Korstanje, de eerste ledenlijst met erkende bedrijven aan de Jan van Walsem, voorzitter FOSAG, en Dick van Haaster, voorzitter FNV Bouw.

Met deze laatste stap van de ontwikkeling van deze branchegerichte Waarborgregeling, gaat de VSB vanaf nu het land in met de boodschap dat de aangesloten bedrijven alle kennis in huis hebben om aan opdrachtgevers, huurders en kopers een veilige werkplek op hoogte te bieden. Doordat extra veiligheid en aanvullende kwaliteitseisen worden betracht heeft de VSB een extra drempel aangebracht voor het lidmaatschap van de vereniging.
De Waarborgregeling van de VSB is in fasen tot stand gekomen. In de eerste fase is gewerkt aan het ontwikkelen van criteria voor veiligheid en kwaliteit, daarbij is zoveel mogelijk uitgegaan van bestaande systematieken. Vervolgens is het gehele ledenbestand gescreend, waarbij ook een aantal leden helaas moest afvallen. In maart van dit jaar werd het Handboek Waarborgregeling overhandigd aan de toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mark Rutte, tijdens de grootse informatiedag “Veilig op de hoogte” in Papendal. In de voorjaarsvergadering in mei werden de resultaten van de interne toetsingen aan de leden gepresenteerd. Als laatste wapenfeit werden op 25 november de Waarborgregeling en de ledenlijst van de VSB overhandigd aan de Jan van Walsem en Dick van Haaster, vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de branche.

Wat houdt de Waarborgregeling in? Waarom uitbesteden bij een lid van de VSB? De VSB biedt onderdak aan producenten, leveranciers, verhuurbedrijven en montagebedrijven die zich dagelijks bezighouden met steigers, hoogwerkers, ladders, trappen, rolsteigers, systeemsteigers, hangbrugsinstallaties, hefsteigers, ondersteuningsconstructies, wand- en vloerbekistingen. De montagebedrijven dienen te voldoen aan VCA, voor de overige disciplines worden directieverklaringen gevraagd die door onafhankelijke auditors worden getoetst in de praktijk. Dat geldt eveneens voor ISO 9002 en de directieverklaringen voor kwaliteitsbeheer. Aanvullend daarop zijn onder meer extra eisen ten aanzien van bijvoorbeeld de BouwCao bij steigermontage en de scholingsgraad van het personeel. De toetsingen worden elke 3 jaar herhaald.

De VSB is van mening dat het bieden en construeren van een tijdelijke werkplek op hoogte specialistenwerk is. Die specialisten hebben geïnvesteerd in kennis, kunde en vakmanschap en onderscheiden zich daarbij van andere bedrijven in dezelfde branche. Daarmee is niet gezegd dat niet aangesloten bedrijven niet professioneel en deskundig werk kunnen leveren, maar van een bij de VSB aangesloten bedrijf weten de opdrachtgever, uitbesteder en de controlerende instanties dat zeker. Daarom beschikken de VSB leden over het certificaat en zijn daarom erkend volgens de Waarborgregeling VSB.

De VSB vertegenwoordigd 60 bedrijven, ca. 7.000 werknemers, met een totale jaaromzet van 450 miljoen euro. De website VSB-online.nl verschaft de geïnteresseerde de nodige informatie van het vakgebied alsmede kennismaking met aangesloten leden en hun werkgebied.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl