A+ R A-

Introductie kwaliteitskeurmerk voor ladders en trappen: KOMO-KlimKeur

Tijdens de komende Bouwbeurs 2005 wordt het onafhankelijke kwaliteitskeurmerk KOMO-KlimKeur voor professioneel klimmateriaal geïntroduceerd.

Initiatiefnemer van dit keurmerk is de Stichting KlimKeur. De betreffende ladders en trappen zijn voortaan te herkennen aan een groene KOMO-KlimKeur sticker. Er is aansluiting gezocht bij KOMO voor een waarborging van de onafhankelijkheid, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

Maximale veiligheid
In de praktijk blijkt dat er nog te veel ongelukken gebeuren met klimmateriaal. Belangrijke oorzaken hiervan zijn het onveilig gebruik van klimmateriaal en ondeugdelijk materiaal. Door KOMO-KlimKeur zien gebruikers, opdrachtgevers, wederverkopers én de Arbeidsinspectie voortaan in één oogopslag of een klimproduct voldoet aan álle geldende eisen. Door de KOMO-KlimKeur sticker is kwaliteit voortaan dus letterlijk zichtbaar! Het keurmerk geldt (vooralsnog) alleen voor ladders en trappen voor professioneel gebruik.

Onafhankelijk kwaliteitskeurmerk
KOMO-KlimKeur is een onafhankelijk en toonaangevend kwaliteitskeurmerk. De onafhankelijkheid wordt gewaarborgd door de aansluiting bij KOMO en haar systematiek, die onder toezicht staat van de Raad voor Accreditatie. Een onafhankelijk College van Deskundigen, met vertegenwoordigers van vraag- en aanbodzijde, heeft het pakket van eisen vastgesteld in de Nationale Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9920 Draagbaar Klimmaterieel d.d. 2004-10-05. Door een Certificerende Instelling (onafhankelijk testinstituut) worden de ladders en trappen periodiek op deze BRL gecontroleerd. Een continue kwaliteit wordt tevens gewaarborgd door een periodieke toetsing van het kwaliteitssysteem van de certificaathoudende fabrikant. Enkele fabrikanten en importeurs van klimmaterialen (Altrex, Dirks, Skyworks en Wienese) hebben zich reeds aangemeld bij de Stichting KlimKeur.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl