A+ R A-

ARBO brochure Bouwplaatsen online beschikbaar

In deze brochure worden de belangrijkste risico’s van de bouwplaats beschreven. Aangegeven wordt wat de belangrijkste risico’s en verplichtingen zijn, wat de achtergronden zijn en met welke wettelijke bepalingen bij de aanpak van deze risico’s rekening moet worden gehouden. Ook wordt toegelicht waar de Arbeidsinspectie bij controles op zal letten.

Deze brochure richt zich niet op één specifieke bedrijfstak, maar op alle partijen die op mobiele bouwplaatsen (samen)werken. In zijn overleg met de sociale partners uit de bouw heeft de Staatssecretaris gesteld het logisch te vinden dat er straks geen verschillende normen worden gehanteerd ten aanzien van identieke arbeidsrisico’s op één en dezelfde bouwplaats.

Klik hier om de brochure (.pdf formaat, 3.8 Mb) te downloaden.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl