A+ R A-

Leidraad uitstekende basis voor arbocatalogi

Volgende maand is het een jaar geleden dat de nieuwe EG-regelgeving voor het veilig werken op hoogte haar intrede deed in Nederland. Sindsdien moet voor het werken op hoogte met de ladder, eerst worden nagegaan of niet ook een ander werkmiddel kan worden ingezet. Sinds vorig jaar dus moet bijvoorbeeld voor het schilderen van een gevel de gebruiker eerst –op basis van een (risico) evaluatie- nauwkeurig nagaan of gebruik kan worden gemaakt van een stalen steiger, een rolsteiger, een hoogwerker, hefsteiger of een hangbruginstallatie. De afwegingen worden stap voor stap weergegeven in de schema’s die onderdeel uitmaken van de Leidraad Veilig werken op Hoogte. Kunnen alternatieve arbeidsmiddelen niet worden toegepast, dan kan de ladder als werkplek worden gekozen. Indien de ladder wordt gekozen als werkplek omdat andere alternatieven niet kunnen, dan moeten alle veiligheidsaspecten rondom de ladder zijn gewaarborgd.

Naar overtuiging van de VSB vormt de Leidraad een uitstekende basis voor een Arbocatalogus waarin het veilig werken op hoogte aan de orde komt.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl