A+ R A-

Aanvraag donateurschap

Sinds november 2004 bestaat voor bedrijven - die niet vallen onder de omschrijving van het lidmaatschap van de VSB en wél toeleveren aan de VSB-leden- de mogelijkheid om met de VSB het donateurschap aan te gaan om zo indirect betrokken te zijn bij de verenigingsactiviteiten. Deelname aan het informele gedeelte van de ledenvergaderingen, bepaalde commissie-activiteiten of gebruik maken van diverse diensten behoren tot het donateurschap.

Bedrijven,instanties of organisaties kunnen, in tegenstelling tot de VSB-leden, geen status ontlenen aan het donateurschap.
Er worden immers geen harde eisen gesteld voor toetreding, zoals dat voor VSB-leden wel het geval is door middel van de Waarborgregeling.
Tóch wordt in samenspraak met het Algemen Bestuur en de besturen van de secties een lichte toets gehouden etn aanzien van aspecten als de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, relaties met een minimaal aantal leden en goede naam.

Indien u zich wenst aan te melden als donateur van de VSB, kunt u gebruik maken van het online formulier hieronder.

(invullen van de onderstreepte velden is verplicht)
   
Vraag 1: Beschrijving kernactiviteit van uw bedrijf
Wat is de kernactiviteit van uw bedrijf? (korte omschrijving)   
Vraag 2: Graag ontvangen wij uw bedrijfsgegevens.
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
Telefax
Email
Vraag 3: Graag ontvangen wij uw persoonsgegevens.
Voorletters
Achternaam
Aanhef Dhr. Mevr.
Eventuele titel(s)
Telefoon
Email
Om bovenstaande gegevens naar ons te verzenden, willen wij u - ter controle - verzoeken om de 4 cijfers van de onder de bedrijfsgegevens ingevulde postcode in het vakje hieronder te plaatsen en vervolgens op verzenden te klikken.
De 4 cijfers van de postcode:

VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl