A+ R A-

Hoog & Breed - Uitgaven tot en met 2008

De VSB verzorgt frequent een uitgave van het verenigingsorgaan Hoog & Breed. Deze nieuwsbrief is voor elke geïnteresseerde beschikbaar. U kunt de uitgebrachte exemplaren van Hoog & Breed eenvoudig downloaden door hieronder op de betreffende link te klikken.

Hoog & Breed is een uitgave van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). Exemplaren van of een abonnement op Hoog & Breed kunnen worden aangevraagd bij het secretariaat.

Verschenen uitgaven tot en met 2008:

VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl