A+ R A-

Voor elke geinteresseerde

De VSB verzorgt frequent een uitgave van het verenigingsorgaan Hoog & Breed. Deze nieuwsbrief is voor elke geïnteresseerde beschikbaar. Exemplaren van of een abonnement op Hoog & Breed kunnen worden aangevraagd bij het secretariaat.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl