A+ R A-

Rapportage B-Tower

Het rapport “Instorting verdiepingsvloer B-Tower Rotterdam” is gepubliceerd. Het rapport van de Onderzoeksraad kan hier worden gedownload. In samenspraak met De Onderzoeksraad voor Veiligheid en in afstemming met betrokken partijen zal binnenkort termijn een informatiebijeenkomst worden georganiseerd, waarin toelichting zal worden gegeven op het onderzoek en de bevindingen in het rapport.

VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl