A+ R A-

Nieuwe A-blad Ladders en trappen ziet het licht

Arbouw heeft samen met werkgevers- en werknemersorganisaties gewerkt aan het tot stand komen van een speciaal A-blad voor het gebruik van ladders en trappen. Ook de Commissie Ladders en trappen van de VSB was bij het overleg vertegenwoordigd. In het A-blad zijn afspraken gemaakt om het werken op hoogte op een draagbare ladder of trap zo veilig mogelijk te maken. Daarmee wordt een branchespecifieke invulling gegeven aan de Arbowet, bedoeld voor werkgevers en werknemers die werken met ladders en trappen. Maar ook opdrachtgevers, ontwerpers, werkvoorbereiders en fabrikanten van ladders en trappen.

Het A-blad gaat onder meer in op:
• Definitie ladders en trappen
• Ongevallen met ladders en trappen
• Werkvoorbereiding
• Toepassing van ladders en trappen
• Deugdelijkheid van het materieel
• Werkkleding, schoeisel en persoonlijke beschermingsmiddelen
• Opslag van ladders en voorbereidende werkzaamheden
• Type en formaat ladder of trap
• Uitvoeringsfase
• Werkomstandigheden
• Het veilig plaatsen van de ladder en trap
• Het veilig gebruiken

Het A-blad bevat een paar handige schema, aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of de ladder/trap gekozen kan worden als meest geschikte arbeidsmiddel en de ladder/trap als werkplek.Later dit jaar zal ook het A-blad Rolsteigers ten doop worden gehouden. Het A-blad is te verkrijgen bij Arbouw via www.arbouw.nl.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl