A+ R A-

Afspraken bouw-cao vernieuwend: Principeakkoord met trendbreuken

In de vroege uurtjes van zaterdag 24 maart 2012 hebben cao-partijen bouw (Bouwend Nederland, Aannemersfederatie, OBN, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV Bouw en CNV Vakmensen) na 9 onderhandelingsronden een principeakkoord gesloten met belangrijke hervormingsafspraken op het gebied van scholing, arbeidstijden en reisuren. John Knoester, eerste onderhandelaar namens werkgevers: “Wij zijn blij met dit akkoord waarin we belangrijke hervormingen en productiviteitsverhogende afspraken hebben gemaakt die toekomstgericht zijn en goed voor de ontwikkeling en werkgelegenheid van de sector.”

Verplaatsingssnelheid van 50 kilometer naar 60 kilometer per uur
De verplaatsingssnelheid per uur voor de berekening van reisuren wordt verhoogd van 50 km naar 60 km per uur. Gijs Buijs van de Aannemersfederatie: “De aanpassing van reisuren is een belangrijke stap om onze concurrentiepositie te verbeteren.”

Opleiden: mogelijkheden modulair opleiden
Het systeem van opleiden is hervormd tot een duurzaam systeem van opleiden. De schooldag in de BBL-opleiding wordt niet meer betaald en er komen mogelijkheden voor modulair opleiden zodat kwalificerend vakmanschap voor iedereen binnen handbereik is. Barend van Kessel, lid Algemeen Bestuur Bouwend Nederland: “Het behoud van een goed opleidingsstelsel ondersteunt de nieuwe instroom die we hard nodig hebben voor de toekomst van onze bedrijven.”

Maatwerk arbeidstijden en flexibilisering
Er komt een spaarmodel van 80 uren waarvan alle bedrijven gebruik kunnen maken om de discontinuïteit van bedrijven op te vangen. Tevens komt er nu ook een mogelijkheid voor B&U-bedrijven om onder voorwaarden op zaterdag te werken in geval van onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast komt er een mogelijkheid om binnen een periode van dertien weken flexibeler te werken. Nico van Til, bestuurder Bouwend Nederland: “Deze afspraken zijn een belangrijke stap om tegemoet te komen aan de veranderende eisen van opdrachtgevers.”

Loon
Per 1 april wordt er een structurele loonsverhoging gegeven van 1,0% en per 1 augustus een verhoging van 0,75%. Daarnaast wordt het bedrag dat voorheen in Levensloop kon worden gestort en straks in de Vitaliteitsregeling verhoogd met 0,25%. John Knoester: “Dit is een pittige verhoging in deze tijd, maar is gerechtvaardigd gezien de productiviteitsverhogende en flexibiliteitsafspraken die zijn gemaakt. De nu ontstane flexibiliteit en productiviteit zijn goed voor de bedrijven en behoud van werkgelegenheid in onze mooie sector.”

Toekomst cao bouw
Er zijn deze cao ronde stappen gezet, of beter gezegd stapjes gezet, maar de bouw cao blijft een lappendeken, ontstaan de afgelopen 30 jaar, maar de wereld is ingrijpend veranderd en de cao niet, wij hebben nu weer enkele lapjes op de deken verzet.De vakbonden zullen een keuze moeten maken nu gaan bouwen aan een nieuwe cao, een raam cao met branche afspraken met veel ruimte voor maatwerk en detail invulling tussen werknemer en werkgever. Als de vakbonden deze stap niet zetten en zich beperken tot de bescherming van de mensen die nu in de bouw cao zitten, zal deze verder leeglopen, nu al van 250.000 naar 130.000 in 10 jaar tijd. ZZPer en flex is nu onderdeel van de samenleving of wij dat leuk vinden of niet maar met deze realiteit zullen wij verder moeten, maar biedt ook kansen. Als voorbode is er inmiddels al een daken cao, ontstaan omdat FNV en CNV de wensen van de dakenbranches niet serieus hebben genomen, is deze cao afgesloten met de LBV en in allemaal kleine caotjes ligt de toekomst niet.

Gijs Buijs, Bestuurslid VSB en CAO onderhandelaar namens de Aannemersfederatie Nederland
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl