A+ R A-

MKB-aannemers willen bouwen, renoveren en innoveren!

Helaas zit de mkb-sector bouw en infra in 2012 nog steeds in zwaar weer. Het bouwvolume neemt nog verder af en ook voor 2013 is er nog geen zicht op groei van enige betekenis. En het nu vigerende Bezuinigings/Lenteakkoord maakt de vooruitzichten voor de sector er niet beter op. Steeds meer werknemers zullen - evenals dat de afgelopen jaren is gebeurd - de sector noodgedwongen verlaten. Daar de bouw één van de belangrijkste motoren van de economie is, geeft dit bovendien nog enorme negatieve vervolgschade richting bouwverwante bedrijven, zoals toeleveranciers. Aannemersfederatie Nederland rekent erop dat een nieuwe Tweede Kamer en nieuw Kabinet zo snel mogelijk actie ondernemen om met de sector bouw en infra op korte termijn gezamenlijk tot concrete investeringsplannen en -afspraken te komen om de sector uit de crisis te helpen. Lees verder de Kabinetsformatienota verstuurd door de AFNL naar de Tweede kamerleden.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl