A+ R A-

Topprioriteiten MKB-aannemers voor formateur

MKB-aannemers hebben één collectieve boodschap voor de formateur van het nieuwe Kabinet. De nieuwe coalitie moet als eerste de misstanden rond schijnzelfstandigen in de bouw aanpakken. Dan wordt het concurrentieveld in de bouw weer recht getrokken en hebben mkb-aannemers en hun medewerkers overlevingskans. Het op gang brengen van de woningmarkt, een mkb-gericht aanbestedingsbeleid en herstructurering van het onderwijssysteem -met een focus op (bouw) techniek- nemen op de prioriteitenlijst van mkb-aannemers een gedeelde tweede plaats in. Dit blijkt uit een enquête van BouwBelang, het blad van Aannemersfederatie Nederland dat eind deze week verschijnt.

BouwBelang vroeg ondernemers uit verschillende mkb-branches in bouw en infra welke thema’s moeten worden meegenomen bij de formatie met het oog op het nieuwe Regeerakkoord. Mkb-aannemers blijken weinig moeite te hebben met het stellen van prioriteiten. Als eerste moeten de problematiek van de schijnzelfstandigen worden aangepakt. Hieronder verstaan mkb-aannemers de zzp’ers die via concurrentievervalsende constructies de bouw-cao omzeilen en zo voor de laagste prijs kunnen werken. Pay-rolling, uitzend- en detacheringsbureaus laten via listige contructies mensen voor een laag uurloon werken, verdienen hiermee zelf veel geld en zijn een doorn in het oog van mkb-ondernemers.

Een bedreigende ontwikkeling die hiermee samenhangt is de teloorgang van het technisch onderwijs, omdat deze schijnzelfstandigen en andere cao-omzeilende werknemers geen O&O-premies afdragen. Tevens komt het vakmanschap voor de toekomst in gevaar, omdat de CAO leegloopt en het onderwijs in de bouw grotendeels door de sector zelf wordt gefinancierd. Herstructurering van het onderwijs is dan ook hard nodig. Ondernemers vinden dat de overheid moet ingrijpen en dat deze categorie zzp’ers verplicht moet afdragen aan het O&O-fonds. Tevens moeten zij zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid, want ze lopen nu nauwelijks risico, worden niet als echte ondernemers bestempeld en kunnen op veel werknemersregelingen terugvallen. Een duidelijk onderscheid tussen wie ondernemer is en wie werknemer, is hard nodig om de terugval op het sociale stelsel en het beroep op UWV-uitkeringen tegen te gaan, aldus de mkb-ondernemers.

Een volgende prioriteit in het Regeerakkoord is het uit het slop trekken van de woningmarkt; als dat niet gebeurt, blijft het crisis in de bouw. Zowel in de nieuwbouw als het onderhoud, omdat nieuwbouwaannemers nu – om maar aan het werk te blijven – ver onder de marktprijzen vissen in de onderhoudsvijver. Spaarwonen en andere vormen van financiering voor met name starters op de woningmarkt, kunnen hier volgens de mkb-aannemers soelaas bieden.

Het aanpakken van het clusteren van aanbestedingen, staat eveneens hoog op de prioriteitenlijst van mkb-aannemers. Veel projecten vallen hierdoor buiten het bereik van mkb-ondernemers, waardoor gemeenten vaak op plaatselijk niveau bedrijven ‘om zeep helpen’. De ondernemers hopen dat de Eerste Kamer snel een klap geeft op de nieuwe Aanbestedingswet en ondernemers niet nog langer met deze problematiek opzadelt.
 
Het versnellen van procedures, door het wegnemen van zoveel mogelijk procedurele obstakels, zoals het verkorten van de tijd tussen planvorming en uitvoering, is topprioriteit vijf voor het nieuwe Kabinet, aldus de mkb-aannemers. Onmiddellijk gevolgd door het versneld aanpakken van achterstallig onderhoud van wegen en revitaliseren van oude wijken.
Ten slotte zien mkb-ondernemers voor het nieuwe kabinet een faciliterende rol weggelegd als het gaat om innovatief, energiebesparend en klantgerichter werken.

De enquête onder mkb-aannemers is te lezen in BouwBelang nr 4, september 2012.

VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl