A+ R A-

Voorjaarscontroleactie Inspectie SZW

Van 15 april t/m 8 mei 2013 staat de voorjaarscontroleactie van Inspectie SZW gepland. Deze is gelijk aan de actie die in het voorjaar 2012 werd gehouden en richt zich dan ook op valgevaar in relatie tot gebruik van rol- en kamersteigers, ladders en trappen. De focus van de acties is gericht op kleinere bouwlocaties in binnenstedelijk gebied. Voor wat de rolsteigers betreft, zal de inspectie zich richten op het veilig gebruik ervan en in principe niet op de montage en demontage- werkzaamheden zelf.

De controleactie komt kort na de introductie van de nieuwe, veilige methode voor opbouw van rolsteigers. Na overleg tussen VSB en Inspectie SZW is besloten om bij de komende voorjaarscontroleactie nog uit te gaan van de huidige situatie. Dat betekent dat zich tijdens de opbouwfase nog situaties kunnen voordoen waarbij werknemers (kortstondig) op een niet volledig beveiligd platform staan. Dit wordt i.v.m. de gemaakte afspraken gedoogd tenzij er duidelijk sprake is van onveilig gedrag en afwijken van de gebruiksaanwijzingen c.q. opbouwvoorschriften. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer men na het betreden van een platform geen leuningen plaatst en toch verder gaat met de opbouw van de rolsteiger.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl