A+ R A-

Werkgevers zeggen CAO Bouwnijverheid op

Alle betrokken werkgeversorganisaties zeggen vandaag de CAO voor de Bouwnijverheid op. Dit betekent niet dat vanaf dit moment niet meer aan de cao moet worden voldaan. De huidige cao geldt nog tot 1 januari 2014.

De huidige cao voldoet niet meer aan de moderne eisen. In de brochure ‘Op weg naar een nieuwe cao’ worden ideeën voor de broodnodige hervorming van de cao beschreven. We realiseren ons dat we niet op eigen houtje een concurrerende en toekomstbestendige cao kunnen creëren. Dit zal in co-creatie met werknemers en vakbonden moeten gebeuren. In onze de opzegbrief hebben we daarom tevens de vakbonden uitgenodigd in met ons in gesprek te gaan.


Huidige cao eindigt op 31 december 2013
De huidige CAO voor de Bouwnijverheid heeft een looptijd tot en met 31 december 2013. De cao is daarom opgezegd tegen het einde van de looptijd. Tot 1 januari 2014 blijft de huidige cao dus van kracht.

 

Opzegging doet niet af aan de nawerking van CAO 2013
Op 1 januari 2014 is er, zolang er geen nieuwe cao is, formeel geen geldende cao meer. Dit betekent evenwel niet dat de arbeidsvoorwaarden van uw werknemers direct wijzigen. Zolang er geen nieuwe cao is overeengekomen, blijven de oude cao-bepalingen van kracht. Kortom: voor de op 31 december 2013 in dienst zijnde werknemers gelden vanaf 1 januari 2014 dezelfde arbeidsvoorwaarden als daarvoor. De cao 2013 heeft voor deze werknemers nawerking als er op 1 januari 2014 geen nieuwe cao is.

 

Nawerking geldt niet altijd bij nieuwe werknemers na 2013
Hoofdregel is dat de nawerking in alle gevallen geldt voor werknemers die in 2013 in dienst zijn. Voor werknemers die nieuw worden aangenomen in 2014 ligt dat genuanceerder. Op het moment dat duidelijk wordt dat er per 1 2014 geen nieuwe cao is, zullen wij hier in een tijdig en uitvoerig nadere informatie over verstrekken.

 

Procesvoortgang
De komende periode zullen we u nader informeren over het onderhandelingsproces en de zullen we nadrukkelijk communiceren wat we beogen te realiseren in een nieuwe cao..

VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl