A+ R A-

Minsymposium werken op hoogte

Deze minisessie werd ingeleid namens VSB, Arbouw, SBD, het Hellende dak en het Platform Valgevaar, in de vorm van een drietal lezingen waarin het veilig werken op allerlei typen daken en aan uiteenlopende soorten gevels nader onder de loep werden genomen.
Het accent van deze bijeenkomst lag op de levendige discussie met de deelnemers, waaraan ook in belangrijke mate door de Inspectie SZW werd deelgenomen. Algehele conclusie was dat producenten actief inspelen op de moeilijke omstandigheden waaronder op daken gewerkt wordt bij nieuwbouw, renovatie en bij het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen. Door het gebruik van onveilige constructies, eigen uitleg van veiligheid, het met voeten treden van de arbeidshygiënische strategie en onwetendheid, blijken er jaarlijks vele slachtoffers te betreuren. Een speerpunt voor de inspectie acties in 2014.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl