A+ R A-

Fraude VCA Certificaten

(Persbericht) Veilig werken op bouwplaatsen is essentieel
In de media verschijnen berichten over arbeiders die met valse VCA-diploma’s op bouwplaatsen werken. SSVV, verantwoordelijk voor deze diploma’s, heeft veiligheid op bouwplaatsen hoog in het vaandel staan. Eugène Hillen, algemeen directeur Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV): “ Enige tijd geleden is vastgesteld dat in de jaren 2008/2009 fraude heeft plaatsgevonden bij opleider VOTA. Hierop hebben wij direct actie ondernomen en zijn 1600 diploma’s verwijderd uit het Centraal Diploma Register. Tevens hebben we maatregelen genomen en dat blijven we ook in de toekomst doen, om fraude uit te bannen. Niet in de laatste plaats voor de 1,3 miljoen gediplomeerden die wel netjes voldoen aan de voorschriften. Veilig kunnen werken op bouwplaatsen is essentieel. Daarom is het VCA-diploma juist in het leven geroepen. ”

Oude zaak
Dat de oude zaak uit 2008/2009 nu weer in het nieuws is komt mede doordat de rechtsgang enige tijd nodig heeft gehad. In dat verband verschenen eind vorige week de directeur van het opleidingsbedrijf Vota en een examinator voor de rechter. Tegen hen zijn celstraffen geëist van 2 tot 8 maanden.

Preventieve maatregelen
Het is goed dat Nederland op de hoogte is van frauduleuze praktijken door mensen die op geen enkele wijze het veilig werken voorstaan. Hierbij mag het helder zijn dat binnen het VCA Examenstelsel alles in het werk is gesteld om examenfraude te voorkomen.
  • - Het examineren bij opleiders is sterk aan banden gelegd.
  • - Er is een transitie ingezet waarbij examens digitaal worden afgenomen, iedere kandidaat krijgt dus een uniek examen. De examenbank kent meer dan drieduizend vragen. Het is onmogelijk om vooraf te weten welke vragen gesteld gaan worden.
  • - In samenwerking met de Universiteit van Twente worden de rechercheermogelijkheden op examendata verder uitgebreid, zodat het opsporen van examenfraude nog efficiënter wordt. Nu zijn frauduleuze praktijken afhankelijk van de individuele examinator. Met de Universiteit van Twente wordt samengewerkt aan digitale herkenning van examenfraude.
  • - VCA Examencentra worden nauwer betrokken bij het signaleren, opsporen en bestrijden van examenfraude. Dit heeft tevens geresulteerd in beter toezicht op diverse niveaus.
  • - In de processen en software zijn in 2011 aanpassingen gedaan om kandidaten die frauderen sneller op te sporen en uit het diplomaregister te kunnen verwijderen.
Helaas is het, zoals bij elke andere vorm van fraude, niet mogelijk om examenfraude helemaal uit te sluiten. Zeker georganiseerde partijen met foute bedoelingen, zullen elke keer nieuwe manieren bedenken om examens te manipuleren. Het hoort bij ons dagelijks werk om daarop te anticiperen en zo mogelijk kwaadwillende een stap voor te zijn.

Met meer dan 200.000 kandidaten op jaarbasis gaat de SSVV er vanuit dat het nog steeds om excessen gaat, maar vanuit de gedachte van veilig werken is elk onterecht diploma er een te veel.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SSVV.
E-mail: info@ssvv.nl Tel. 070 – 337 87 55
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl