A+ R A-

Speciaal verzekeringspakket NBP

In nauwe afstemming met de VSB heeft NBP een speciaal verzekeringspakket voor leden van de VSB ontwikkeld.Het verzekeringspakket speelt in op het veilig werken op hoogte en sluit aan op de Waarborgregeling en de leveringsvoorwaarden VSB. De brochure die hierover is samengesteld, kan hier worden gedownload.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl