A+ R A-

Doorstart platform Preventie Valgevaar

Het platform Preventie Valgevaar – voorheen ondergebracht onder het Hoofdbedrijfschap Ambachten – heeft een doorstart gemaakt. Het platform stelt zich tot doel het veilig werken op hoogte te stimuleren en te verbeteren. Het HBA is per 1 januari verdwenen als gevolg van een fundamentele discussie en besluitvorming over het nut van product- en bedrijfschappen. Daarbij delfden 17 bedrijfslichamen het onderspit. Ook het platform Preventie Valgevaar liep gevaar. Maar de betrokken partijen hebben besloten het platform zelf in de lucht te houden.
Nieuwe startnotitie
De deelnemende partijen stelden een nieuwe startnotitie op. “Ons doel is het valgevaar te reduceren door de intrinsieke veiligheid van werkplekken te vergroten. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in voorzieningen aan gebouwen, die het mogelijk maken om zonder additionele middelen en/of zonder persoonlijke valbeschermingsmiddelen veilig te werken. Het uitgangspunt van een eigenaar, beheerder en ondernemer zou moeten zijn: zo veilig mogelijk werken.”

Gevaar wegnemen
Het wegnemen van gevaar moet hierbij leidend zijn, zegt het platform. “Als dat niet kan, is het zaak het gevaar beheersbaar te maken tot een acceptabel niveau. Mocht dit om technische reden niet mogelijk zijn, dan is – met onderbouwing van de noodzaak – het gebruik van persoonlijke beveiliging met een daarop aangepast BHV-regime geaccepteerd.” Kortom: het platform is een samenwerkingsverband van partijen die te maken hebben met veilig werken op hoogte, dat zich tot doel stelt het veilig werken op hoogte te stimuleren en te verbeteren.

Stimuleren
Het Platform is bedoeld voor afstemming, stelt de notitie. “Daarnaast willen we elkaar stimuleren in het veilig werken op hoogte en elkaar herinneren aan toezeggingen en afspraken. Belangrijke te beïnvloeden groepen zijn onder andere projectontwikkelaars, producenten, opdrachtgevers, gebouwbeheerders en de ministeries SZW en BZK.” Het secretariaat rouleert vanaf 2015 tussen de partijen SBD/VEBIDAK, Arbouw, VSB en OSB. Op deze manier willen de partijen onnodige externe kosten voorkomen.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl