A+ R A-

Bouw-cao slaat nieuwe weg in!

In de ochtend van 13 juni 2015 hebben cao-partijen bouw na bijna 48 uur non-stop onderhandelen een akkoord bereikt. Belangrijke vernieuwingen zijn bereikt. De cao is toekomstbestendig gemaakt. Zo zijn de arbeidstijdenbepalingen verruimd, leerlingensalarissen verlaagd, kosten voor reisuren teruggebracht, afbouwregeling voor de seniorendagen overeengekomen en worden premies voor collectieve fondsen verlaagd. Kortom een meer concurrerende cao met meer maatwerk mogelijkheden en met meer loon. Voor werknemers komt er een individueel keuzebudget plus een loonsverhoging van 5,5% voor een cao met een looptijd van 25 maanden!


De opdracht van werkgevers in de bouw aan de cao onderhandelingsdelegatie was het moderniseren van de bouw-cao. De werkgeversdelegatie is content dat dit is gelukt. Modernisering kon alleen als er op belangrijke thema’s bewogen zou worden aldus onderhandelaar Ton Borst. We hebben pittige discussies gehad over seniorendagen, arbeidstijden, leerlingensalarissen en reisuren. Partijen zijn over hun eigen schaduw gestapt om tot een resultaat te komen.

Er is meer maatwerk mogelijk op arbeidstijden. Partijen zijn overeengekomen dat er op een werkdag gemiddeld 8 uur wordt gewerkt in een gemiddelde werkweek van 40 uur. Het is dus mogelijk om meer maatwerk afspraken te maken met medewerkers op bedrijfsniveau.

Kosten voor reisuren gaan met name bij langere afstanden naar beneden: Goed nieuws voor die bedrijven die vaak steeds verder moeten rijden voor het werk.

Werkgevers hebben ingezet op een klein O&O fonds met lagere premie. Een beperkt aantal activiteiten dan wel projecten/programma’s worden gefinancierd met betrekking tot opleiding, veiligheid, onderzoek en naleving. Die afspraak is gemaakt. De paritaire instituten zoals Fundeon en Arbouw houden per 1 juli 2016 op met bestaan. Er wordt een nieuw en efficiënt kennis- en adviescentrum opgericht. Een kleine organisatie die zich beperkt tot het ontwikkelen van programma’s gericht op duurzame inzetbaarheid. De O&O premie wordt 1 januari 2016 verlaagd naar 1,5%. Het Scholingsfonds bouwplaats werknemers vervalt. Vrijval van dergelijke premies gaat naar de werknemer in zijn individuele budget.

Een gelijk speelveld is belangrijk voor werkgevers en werknemers. Daarom hebben cao partijen afgesproken om de nalevingprocedures te herijken en aan te scherpen. Ook de Bouw ID-pas die vanaf januari 2016 wordt ingevoerd zal een bijdrage leveren aan een gelijk speelveld. Tevens zijn er afspraken gemaakt over zzp’ers; zo kan men alleen nog werken met een zzp’ers die een VOL VCA diploma heeft.

Wat gebeurt er nu? Dit onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de achterban van werkgevers en werknemers.  De bonden hebben aangegeven dat zij medio juli 2015 een antwoord van de achterban verwachten.

Klik hier voor het onderhandelingsresultaat Bouw 2015-2017.

VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl