A+ R A-

S.T.E. door branche erkende opleider in kader van nieuwe scholingsstructuur steigerbouw

E-mailadres
Scaffolding Training Europe (S.T.E.) is vandaag door de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) erkend als opleider in het kader van de nieuwe scholingsstructuur steigerbouw. Het bedrijf is de eerste VSB Erkende Opleider die voor de functies Hulpmonteur, Monteur én 1e Monteur Steigerbouw een opleiding biedt.

De erkenning als opleider voor de nieuwe Scholingsstructuur Steigerbouw is van toepassing op opleiders die cursussen voor hulpmonteur, monteur en/of 1e monteur steigerbouw verzorgen. In een later stadium zal dit ook gaan gelden voor cursussen die opleiden tot de functies voorman, steigerinspecteur en toezichthouder. De VSB kent de status van Erkende Opleider toe als er sprake is van een opleidingsorganisatie die gericht is op kwaliteit, cursusmateriaal dat voldoet aan de vigerende eind- en toetstermen voor functies in de steigerbouw, kundige en ervaren trainers en cursuslocaties en -faciliteiten die zijn ingericht op het realiseren van de leerdoelen.

Erkende opleiders verplichten zich tot periodieke controletoetsen met als doel de voortdurende geschiktheid als Erkende Opleider te garanderen. De geldigheid van de erkenning is daarom gesteld op 3 jaar.

Nieuwe scholingsstructuur
De nieuwe scholingsstructuur richt zich op het aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid van steigermonteurs. Eén en ander zoals vastgelegd in Hoofdstuk 7 van de Richtlijn Steigers. De vakbekwaamheid van steigermonteurs kan daarbij aantoonbaar worden gemaakt door:
  • - Het volgen van opleidingen (MBO) en relevante praktijkervaring.
  • - Het volgen van trainingen/cursussen en relevante praktijkervaring.
  • - Jarenlange werkervaring door het werken in de praktijk.

Met de eenduidige scholingsstructuur, is niet alleen gekozen voor de drie wegen om vakbekwaamheid aan te tonen, maar vooral ook voor een eenduidige registratie van diploma’s en certificaten in het Centraal Diploma Register. Dat is het register waarin onder meer de VCA-certificaten zijn opgenomen en dat door de SSVV (Stichting Samenwerking voor Veiligheid) wordt beheerd. De registratie vindt namens plaats door de VSB.

De scholingsstructuur is geïntroduceerd in januari 2014 en is vanaf 1 januari 2017 voor iedereen van kracht. Na die datum moet iedereen die steigers monteert, beschikken over een door de overheid en branche erkend diploma op MBO-niveau dan wel een persoonscertificaat. De sector hoopt daarmee fraude met certificaten en pasjes een halt toe te roepen en tegelijkertijd opdrachtgevers en Inspectie SZW te ontzorgen.

Voor de overgangsperiode tot 1 januari 2017 worden behaalde certificaten en opgedane vakkennis apart beoordeeld. Bij de ‘weging van competenties’ wordt onder meer gekeken naar de behaalde certificaten en wordt in de meeste gevallen een examen voorgesteld. Certificaten die recentelijk werden behaald onder persoonscertificering zullen erkend worden en ingeschreven in het Centraal Diploma Register.

Routekaarten en website
Voor de nieuwe scholingsstructuur steigerbouw werden speciale routekaarten ontwikkeld. Hierin wordt voor ieder traject (opleiding, EVC of certificering) puntsgewijs gepresenteerd welke stappen moeten worden doorlopen om de betreffende route naar vakbekwaamheid af te leggen.
Daarnaast is op de website van de VSB (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven) en de Richtlijn Steigers een speciaal menu-item Scholingsstructuur ingeruimd. Hierin kan alle informatie over de structuur worden gevonden. De informatie zal voortdurend worden gecompleteerd en geactualiseerd.

Met de nieuwe scholingsstructuur maakt de branche niet alleen de vakbekwaamheid aantoonbaar, maar wordt ook bijgedragen aan veiligheid, veilig werken en veiligheidsperceptie op elk niveau. Hiervan profiteren niet alleen werkgever en opdrachtgever, maar vooral ook de werknemer die hiermee langer en betrokken werkzaam kan blijven in de steigerbouw.

Scaffolding Training Europe (S.T.E.)
Scaffolding Training Europe (S.T.E.) is een trainingsinstituut met jarenlange ervaring binnen alle sectoren van de bedrijfstak 'Veilig Werken op Hoogte'. Het bedrijf heeft als doel het bevorderen van de veiligheid binnen al deze sectoren. Deze doelstelling geeft gehoor aan de vraag vanuit de praktijk en de wettelijk gestelde eisen. De door S.T.E. aangeboden beroepsopleidingen voldoen aan de wettelijke eisen van deskundigheid en aan de Internationale Norm: ISO 17024 (voorheen EN 45013). De bijbehorende opleidingsprogramma's zijn vastgelegd in eindtermen en worden waar nodig aangepast en bewaakt door een onafhankelijke, internationale waarborgcommissie welke onder strikt toezicht staat van Det Norske Veritas.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl