A+ R A-

Ook SAIO Safety Training door VSB erkend als opleider

E-mailadres

Ook SAIO Safety Training is door de VSB erkend als opleider in het kader van de nieuwe scholingsstructuur steigerbouw. De nieuwe door de VSB erkende opleider verzorgt de opleiding voor de functie Monteur Steigerbouw.

De VSB kent de status van erkende opleider toe als er sprake is van een opleidingsorganisatie die gericht is op kwaliteit, cursusmateriaal dat voldoet aan de vigerende eind- en toetstermen voor functies in de steigerbouw, kundige en ervaren trainers en cursuslocaties en -faciliteiten die zijn ingericht op het realiseren van de leerdoelen. Na toetsing bleek SAIO Safety Training aan al deze voorwaarden te voldoen en kon het bedrijf worden voorgedragen als VSB erkende opleider. Erkende opleiders verplichten zich tot periodieke controletoetsen met als doel de voortdurende geschiktheid als erkende opleider te garanderen. De geldigheid van de erkenning is daarom gesteld op 3 jaar.

Nieuwe scholingsstructuur
De nieuwe scholingsstructuur richt zich op het aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid van steigermonteurs, zoals vastgelegd in hoofdstuk 7 van de Richtlijn Steigers. De vakbekwaamheid van steigermonteurs kan daarbij aantoonbaar worden gemaakt door:

- Het volgen van opleidingen (MBO) en relevante praktijkervaring.
- Het volgen van trainingen/cursussen en relevante praktijkervaring.
- Jarenlange werkervaring door het werken in de praktijk.

Met de eenduidige scholingsstructuur is niet alleen gekozen voor de drie wegen om vakbekwaamheid aan te tonen, maar vooral ook voor een eenduidige registratie van diploma’s en certificaten in het Centraal Diploma Register. Dat is het register waarin onder meer de VCA-certificaten zijn opgenomen en dat door de SSVV (Stichting Samenwerking voor Veiligheid) wordt beheerd. De registratie vindt namens de VSB plaats.

De scholingsstructuur is geïntroduceerd in januari 2014 en is vanaf 1 januari 2017 voor iedereen van kracht. Na die datum moet iedereen die steigers monteert, beschikken over een door de overheid en branche erkende diploma op MBO-niveau, dan wel een persoonscertificaat. De sector hoopt daarmee fraude met certificaten en pasjes een halt toe te roepen en tegelijkertijd opdrachtgevers en Inspectie SZW te ontzorgen.
Voor de overgangsperiode tot 1 januari 2017 worden behaalde certificaten en opgedane vakkennis apart beoordeeld. Bij de ‘weging van competenties’ wordt onder meer gekeken naar de behaalde certificaten en wordt in de meeste gevallen een examen voorgesteld.
Certificaten die recentelijk werden behaald onder persoonscertificering zullen worden erkend en ingeschreven in het Centraal Diploma Register.

Routekaarten en website
Voor de nieuwe scholingsstructuur steigerbouw werden speciale routekaarten ontwikkeld. Hierin wordt voor ieder traject (opleiding, EVC of certificering) puntsgewijs gepresenteerd welke stappen moeten worden doorlopen om de betreffende route naar vakbekwaamheid af te leggen.
Daarnaast is op de website van de VSB (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven) en de Richtlijn Steigers een speciaal menu-item Scholingsstructuur ingeruimd. Hierin kan alle informatie over de structuur worden gevonden. De informatie zal voortdurend worden gecompleteerd en geactualiseerd.

Met de nieuwe scholingsstructuur maakt de branche niet alleen de vakbekwaamheid aantoonbaar, maar wordt ook bijgedragen aan veiligheid, veilig werken en veiligheidsperceptie op elk niveau. Hiervan profiteren niet alleen werkgever en opdrachtgever, maar vooral ook de werknemer die hiermee langer en betrokken werkzaam kan blijven in de steigerbouw.

SAIO Safety Training
SAIO Safety Training, actief sinds 1992, is een onafhankelijke en flexibele instelling voor het geven van praktijkgerichte cursussen en opleidingen, op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu. Voor de training Monteur Steigerbouw ontwikkelde SAIO Safety Training een geheel nieuw didactisch concept waaraan meer dan een half jaar door twee onderwijskundigen van SAIO werd gewerkt in nauwe samenwerking met inhoudsdeskundigen uit de branche. Hierbij staat de praktijk centraal. Voor de theoretische kennis wordt gebruik gemaakt van speciaal gemaakte e-learning modules met veel beeldmateriaal, alsook van de ‘kenniswaaier’ en uiteraard van ervaren trainers. SAIO is inmiddels ook begonnen met de voorbereiding op het behalen van VSB erkenningen voor de opleidingen eerste monteur en hulpmonteur Op de nieuwe trainingslocatie te Rotterdam Waalhaven beschikt SAIO over 5000 m2 oefenruimte met een hoogte van 10 meter. Alle trainingen kunnen binnen worden uitgevoerd.

VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl