A+ R A-

Factsheet ‘Veilig werken met ladders, trappen en steigers op binnenstedelijke bouwlocaties’

Naar aanleiding van het inspectieproject Bouwactie Voorjaar 2015 is de digitale Factsheet ‘Veilig werken met ladders, trappen en steigers op binnenstedelijke bouwlocaties’ uitgegeven door het ministerie van SZW . Hierin staan de aanleiding, de resultaten en de conclusies/vervolgaanpak van de inspecties. De factsheet kan hier worden gedownload.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl