A+ R A-

Teamwork centraal bij succesvolle aanpak steigerdiefstal

E-mailadres

Teamwork en snel handelen blijken belangrijke ingrediënten te zijn in de bestrijding van diefstal van steigermateriaal. Dat werd recent bewezen door de arrestatie van 3 verdachten die bezig waren steigermateriaal te ontvreemden. Deze betrapping op heterdaad vond plaats aan de Glaskloksingel in Delft. De arrestatie en het voorkomen van een grootscheepse diefstal, is een overwinning van de branche die samen met Hoffmann Bedrijfsrecherche inzet op bestrijding van diefstal van steigermateriaal.


Nog enkele uren daarvoor was een partij steigermateriaal te koop aangeboden aan een ondernemer uit de steigerbranche. De verkoper beschreef de door hem aangeboden goederen aan de potentiële koper en stuurde hem enkele foto’s via sociale media. De verkoper bood het steigermateriaal aan voor ongeveer 1/8 van de werkelijke waarde. Er werd snel geschakeld: de te koop aangeboden partij werd herkend als een partij steigermateriaal van circa € 25.000,-. Dit steigermateriaal was eigendom was Post Steigers, een lid van de VSB dat actief deelneemt aan het project ter preventie van steigerdiefstallen. Tim Post van Post Steigers hierover: “We hebben hierover direct Hoffmann Bedrijfsrecherche in kennis gesteld. Met het bedrijf wordt intensief samengewerkt aan de bestrijding van diefstal. Hoffmann kwam direct in actie. Binnen een uur na de eerste melding over de op handen zijnde diefstal/verkoop had Hoffmann een observatieteam ter plaatse bij de bouwplaats.”

Korte tijd later verscheen een vrachtautocombinatie met daarop een kraan bij de bouwplaats. Hoffmann stelde de politie Delft in kennis en verzocht hen ter plaatse ter aanhouding van de verdachten. De politie reed met het team van Hoffmann de bouwlocatie op. Inmiddels was al een bundel ontvreemd steigermateriaal op de vrachtwagen geplaatst met behulp van de kraan. Ter plaatse bleek dat 3 steigermonteurs aanwezig waren die steigermateriaal verzamelden op de bouwplaats. Deze steigermonteurs werden door de politie aangehouden als verdachten van betrokkenheid bij steigerdiefstal waarna zij overgebracht werden naar het politiebureau te Delft. De chauffeur van de vrachtwagen combinatie bleek te goeder trouw.

Samen sterk
Post Steigers kwam eveneens ter plaatse en nam het steigermateriaal dat al op de vrachtwagen lag weer in ontvangst van de chauffeur. De eigenaar van het steigermateriaal kon direct aangifte doen op het politiebureau, Hoffmann legde op het bureau een getuigenverklaring af over de bevindingen en observatieresultaten. De politie zet het onderzoek naar de verdachten voort. Over het succes van de actie vertelt Tim Post: “Als individueel bedrijf is diefstal moeilijk te bestrijden. Door de gezamenlijke aanpak tussen bedrijven en met Hoffmann Bedrijfsrecherche kunnen we een vuist maken. De handelingssnelheid van Hoffmann bleek daarbij van doorslaggevend belang.”

Het Project Preventie Diefstal Steigermateriaal pakt diefstal van steigermateriaal integraal aan. De aanpak op brancheniveau vindt plaats in samenwerking met Hoffmann Bedrijfsrecherche. Voor de meldingen wordt gebruik gemaakt van een daarvoor ontwikkeld formulier en het speciaal gelanceerde e-mailadres steigerdiefstal@hoffmannBV.nl. Binnenkort wordt daarnaast een website ontwikkeld waar incidenten centraal kunnen worden gemeld.

Met het project wordt een signaal afgegeven aan daders van steigerdiefstal waarbij deze zo mogelijk direct worden vervolgd. In het project participeren leden van de sectie steigerbedrijven van de VSB alsook materieeldiensten van bouwondernemingen. Nog steeds kunnen bedrijven zich aanmelden om deel te nemen aan het project.

VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl