A+ R A-

VSB verwelkomt Constructo als nieuw lid

E-mailadres
De groei zet zich onverminderd door: wederom verwelkomt de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) een nieuw lid: Constructo. De vereniging telt met leden en donateurs inmiddels een 80-tal bedrijven. De leden alleen al vertegenwoordigen een geschatte jaaromzet van 800 miljoen euro.

Constructo te Schiedam is gespecialiseerd in detachering van gekwalificeerde steigerbouwers voor onder meer de bouw en industrie. Daarnaast neemt Constructo ook projecten aan in aanneemsom. In de hoedanigheid van detacheringsbureau werkt het bedrijf voor diverse leden van de VSB. Met de toetreding van het bedrijf tot de sectie steigerbouwbedrijven is de representativiteit van de vereniging op een nog hoger peil gebracht.
 
Voorafgaand aan de toetreding tot de VSB is Constructo getoetst aan de eisen die in de VSB Waarborgregeling worden gesteld. Met deze regeling wordt aantoonbaar gemaakt dat een VSB-lid veilig werkt, kwaliteit levert, integer en betrouwbaar is en zich opstelt als een waardig en gewaardeerd collega in de markt. Een waarborg dus voor kwaliteit, veiligheid en deskundigheid. Bij de (driejaarlijkse) toetsing wordt het bedrijf onder meer beoordeeld op de scholingsgraad van het personeel, de specialistische kennis, toepassing van (minimaal) de wet- en regelgeving en het voldoen aan de relevante richtlijnen. Onderwerpen die niet alleen van meerwaarde zijn voor VSB-leden in hun contacten met opdrachtgevers. Ook de overheid, Inspectie SZW en verzekeringsmaatschappijen zien de regeling als bewijs dat VSB-leden zich op vitale aspecten onderscheiden.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl