A+ R A-

VSB neemt gedragscode aan

E-mailadres

De lidbedrijven van VSB, de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- Betonbekistingbedrijven, werken volgens de Nederlandse wetgeving en zijn zich bewust van het competitieve economische klimaat. Om deze reden hebben het algemeen bestuur en de ledenvergadering recent een set van bindende spelregels opnieuw geadopteerd. De regels zijn in de Code of Conduct samengevat. 
 

Deze regels zijn van toepassing op al het personeel werkzaam voor het verenigingsbureau van de VSB, alsook voor alle leden en hun personeel actief binnen de vereniging. De Code of Conduct zal ook deel gaan uitmaken van de Waarborgregeling VSB. De regels van de nieuwe Code of Conduct zijn samengevat en kunnen worden ingezien op de website www.vsb-online.nl.
 
Achtergrond
De Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven vindt het belangrijk dat haar activiteiten steeds in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving. Dat geldt niet alleen voor het mededingingsrecht, maar ook voor wetgeving ter bestrijding van fraude en corruptie. De VSB vindt dat in vrije concurrentie zaken moet worden gedaan en wil kwaliteit en prijs daarvoor de basis laten vormen. De vereniging beseft dat de wetgeving deze vrije concurrentie bevordert en geniet daarmee de volledige steun van de VSB. Die steun wordt door de vaststelling van de gedragscode, die bindend is voor de VSB-leden, nog eens bevestigd
 
Bij gelijktijdige toepassing van de branchecode en de code van het lidbedrijf zal alleen de branchecode prevaleren indien er sprake is van een actie, discussie of besluit voortkomend uit de branchevereniging.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl