A+ R A-

Registratie Centraal Diploma Register en Overzicht Herstelplan

Monteurs die over een geldig bewijs van vakbekwaamheid (Rijkserkend MBO-diploma of een persoonscertificaat volgens ISO 17024) beschikken, zijn eenvoudig terug te vinden in het Centraal Diploma Register (CDR). Met één druk op de knop kan worden gecontroleerd of éen persoonin het bezit is van de juiste papieren. Het CDR is te raadplegen: https://www.vca.ssvv.nl/

De controle via het CDR is belangrijk voor opdrachtgevers en Inspectie SZW, die hierdoor worden ontzorgd. Omdat een aantal bedrijven heeft aangegeven op 1 januari nog bezig te zijn met scholing én examinering, is voor hen een eenmalige uitzondering gemaakt. Tot 13 januari zijn verifieerbare gegevens door hen aangeleverd bij de Stichting Veilig Werken Op Hoogte (SVWOH).

Het betreft namen van organisaties, persoonsnamen, geboortedata, type oudere certificaten en data van cursus én examen, die zijn vervat in het zogenoemde Overzicht Herstelplan. De medewerkers van deze partijen zijn nog niet te traceren in het CDR, maar zijn wél opgenomen in het Overzicht Herstelplan. Het betreft daarbij aanmeldingen van uitzendorganisaties, montagebedrijven, bouwbedrijven, metselbedrijven en ZZP-ers.

Tot 1 april kunnen opdrachtgevers en Inspectie SZW telefonisch met de SVWOH contact opnemen en checken of monteurs zijn opgenomen in het Overzicht Herstelplan. Op het noemen van de naam, zal met “ja” of “nee” worden geantwoord. Na 1 april 2017 vervalt het Herstelplan.

Het Overzicht Herstelplan is telefonisch te raadplegen tijdens kantooruren: 085 3 038 422
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl