A+ R A-

najaarsvergadering: donderdag 23 november 2017

Reserveert u deze datum alvast in uw agenda. Nadere informatie, aanmeldformulier en relevante vergaderstukken worden u tijdig toegezonden.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl