A+ R A-

Advies Inspectie SZW opbouwmethoden rolsteigers

E-mailadres
Inspectie SZW heeft in samenwerking met VSB een advies opgesteld ten aanzien van de nieuwe veiligere opbouwmethoden rolsteigers per 1 januari 2018. De nieuwe veiligere opbouwmethoden zijn opgenomen in het vernieuwde A-blad rolsteigers (april 2016), met daarin de vermelding dat de veiligere opbouwmethoden verplicht worden per 1 januari 2018. Het vernieuwde A-blad rolsteigers zal worden opgenomen in diverse arbocatalogi en krijgt daarmee meer betekenis.
 

In 2011 heeft de Inspectie SZW aan de VSB gevraagd om nieuwe systemen / opbouwmethoden te ontwikkelen omhet veilig werken met rolsteigers te verbeteren (met name tijdens de op- en afbouw). Uitgangspunt hierbij is dat de randbeveiliging van een platform, bestaande uit minimaal een heupleuning, altijd is aangebracht voordat het platform wordt betreden. Vanzelfsprekend moeten werkvloeren altijd van een boven- en tussenleuningen en kantplank zijn voorzien.
Inspectie SZW heeft met de VSB afgesproken dat de branche een jaar de tijd krijgt voor deze ontwikkeling. De introductie vond vervolgens plaats tijdens de Bouwbeurs 2013.

Er zijn verschillende systemen ontwikkeld door fabrikanten en leveranciers die aan dit veiligheidsniveau voldoen. In hoofdlijnen kunnen die zijn:
  • - het aanbrengen van tijdelijke heupleuningen en eventueel knieleuningen
  • - het aanbrengen van definitieve heupleuningen en eventueel knieleuningen
  • - het aanbrengen van samengestelde systeemelementen die leuningwerk en diagonalen vervangen.
De nieuwe veiligere opbouwmethoden zijn opgenomen in het vernieuwde A-blad rolsteigers (april 2016), met daarin de vermelding dat de veiligere opbouwmethoden verplicht worden per 1 januari 2018. Het vernieuwde A-blad rolsteigers zal worden opgenomen in diverse arbocatalogi en krijgt daarmee meer betekenis. Arbocatalogi volgen de stand van de techniek en geven invulling van door de overheid gestelde doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken.
Als u gebruik maakt van in een (goedgekeurde) arbocatalogus aangeboden maatregel, voldoet u aan hetgeen de Inspectie SZW (Arbowetgeving) van u verlangt. Dit betekent niet dat alleen op de beschreven wijze aan de doelvoorschriften kan worden voldaan. Bent u in staat om op een andere aantoonbare manier hetzelfde beschermingsniveau te bieden, dan bent u daar vrij in.

Bij de oude opbouwmethode is de kans groot dat het valgevaar niet afdoende wordt afgedekt. Inspectie SZW wijst er op dat bij constatering van valgevaar geen concessies worden gedaan en in voorkomende gevallen zal overgaan tot stillegging van de werkzaamheden en het opleggen van een boete.
 
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl