A+ R A-

Update straalgrit

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt een reactie naar de Tweede Kamer over de Een Vandaag uitzending over asbest in grit. De Staatssecretaris geeft aan dat de meest actuele stand (per 22 november) van het aantal bedrijven/locaties waar met het grit gewerkt is, waarover de Inspectie SZW beschikt, 594 bedrijven en 842 locaties betreft. De indruk bestaat bij de Inspectie SZW dat verreweg het grootste deel van de locaties en bedrijven inmiddels bekend is, omdat er geen nieuwe tussenhandelaren meer zijn gevonden. De volledige brief kan hier worden gedownload.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl