A+ R A-

Tips voor het veilig werken met bekistingen en ondersteuningen

E-mailadres

In het werk gestort beton wordt dagelijks toegepast in projecten in alle sectoren van de bouw. Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies zijn voor dat betonwerk onmisbare voorzieningen om het beton zijn uiteindelijke vorm of constructieve functie te geven. VSB zette een aantal tips op rij voor het veilig werken met bekistingen en ondersteuningen.

5 tips voor het veilig werken met bekistingen en ondersteuningen

  1. De Inspectie SZW handhaaft op de Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen. Zorg dan ook dat u volgens de richtlijn werkt.
  2. Voor bekistingsmonteurs en ondersteuningsbouwers wordt gewerkt aan een opleidingsstructuur. Bereid uw medewerkers hierop voor door training en opleiding.
  3. Met de richtlijn wordt de veiligheid op de bouw verbeterd. Zorg dat ook u hieraan bijdraagt door volgens de richtlijn te werken.
  4. Bedenk zo vroeg mogelijk in het bouwproces hoe het bekisting- en ondersteuningsspecialisme wordt ingevuld. Betrek daar waar mogelijk uw leverancier ook al bij.
  5. De Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen bevat een demarcatieoverzicht waarin alle rollen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Gebruik deze om de verantwoordelijkheden in het bouwproject voor iedereen zo transparant mogelijk te maken.

www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl

VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl