A+ R A-

Speerpunten van beleid

Om op een goede manier invulling te kunnen geven aan de missie van de VSB wordt een aantal speerpunten gehanteerd. Deze zijn:

 • Veiligheid
 • Kwaliteit
 • Normalisatie
 • Arbeidsvoorwaarden (Bouw CAO, Sectie Steigerbedrijven)
 • Technische aangelegenheden (technische ontwikkelingen, projecten
  en -innovatief- onderzoek)
 • Scholing en onderwijs
 • Economische aangelegenheden
 • Public Relations, in- en externe communicatie
 • Belangenbehartiging
 • Verenigingszaken en bestuursaangelegenheden
 • Secretariaat en commissies

Doelstelling en Stategie

De doelstelling van de VSB is het verbeteren van de algehele maatschappelijke erkenning van het vakgebied “Werken op hoogte”.
Daarbij vervult de VSB een objectieve, gezaghebbende positie met betrekking tot de steigerbouw, het werken met arbeidsmiddelen ten behoeve van het werken op hoogte, betonbekistingen en ondersteuningen.

Ten opzichte van opdrachtgevers, overheden en instellingen onderstreept de VSB het grote belang van de activiteiten van de leden. De VSB bepleit daarbij een rationeel en haalbaar beleid, waardoor de slagkracht van de leden wordt behouden en versterkt.
Kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid vormen daarbij de uitgangspunten, periodiek getoetst aan de hand van de Waarborgregeling VSB.

Flexibel en communicatief ingesteld, draagt zij bij aan een adequaat functionerend opleidingssysteem, aan kennisoverdracht en een kwalitatief hoogstaand voorlichtingsniveau.
Daarnaast is de VSB het platform van innovatieve ontwikkelingen op technisch gebied en aanspreekpunt voor wet- en regelgeving.

Voor de operationele uitvoering heeft zij de beschikking over een uitvoerend bureau, waarvan de individuele medewerkers het belang van de VSB duidelijk voor ogen hebben. De deskundige leden in commissies en besturen, ondersteund door het uitvoerende bureau, dienen eveneens de belangen van de VSB.

Deze betrokkenheid van het uitvoerende bureau en de leden dragen bij aan het succes van de VSB en is een vereiste om de continuïteit van de vereniging te waarborgen.”

VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl