A+ R A-

Introductie

Ten behoeve van specifieke onderwerpen, inherent aan de onderling verschillende doelstellingen van de 3 secties, wordt het beleid van de secties voorbereid en uitgevoerd door de secretaris of door formeel benoemde commissies/werkgroepen.

De commissies VSB Algemeen, welke adviserend zijn aan het Algemeen Bestuur, worden hieronder gegeven. De commissies ten behoeve van specifieke onderwerpen binnen de secties worden beschreven in desbetreffende secties op deze website.

PR-commissie

   
M. Franke Beta PR en Media
Mevr. W. Juffermans VSB
J. Keizer Altrex
P. Kraayeveld Hendriks Groep
H. Pluimes Layher
Mevr. J. van Wieringen Hertel
P. Hecker, secretaris VSB

 

Beroepscommissie Waarborgregeling

Voorzitter Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel
G. Huizinga, deskundige zorgsystemen Vereniging FME
J. van Leeuwen, vakdeskundige Ere-lid VSB, voormalig voorzitter
T. Stamer, vakdeskundige Ere-lid VSB, voormalig voorzitter

Waarborgcommissie

Vacature, voorzitter  
Mevr. C. den Brinker Nationale Branche Polis
J. Huysen, adviseur TAC-Knowledge
J. van Miltenburg Betonbekistingbedrijven
T. Post Sectie Steigerbedrijven
P. Hecker, secretaris VSB
   

Kascommissie

H. van der Sloot Matemco Hulpconstructies
J. Thomassen NOE-Bekistingtechniek
P. Hecker, secretaris VSB

Verhuur Commissie (Ad Hoc)

   
P. Kraaijeveld Hendriks Groep
P. van Milligen NOE-Bekistingtechniek
J. Remmits Safe
H. van der Sloot Matemco Hulpconstructies
W. van ’t Slot Skyworks
P. Hecker, secretaris VSB
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl