A+ R A-

Organisatie

De VSB bestaat uit drie secties waarvan de voorzitters gezamenlijk het Algemeen Bestuur vormen. Het Algemeen Bestuur wordt ondersteund door de voorzitter van de PR-commissie en weet zich gesteund door een secretariaat. De secretarisfunctie wordt vervuld door een medewerker van het bureau van de Vereniging FME-CWM, die op onafhankelijke wijze professioneel functioneert ten behoeve van de VSB.

Het bestuur van een sectie wordt door de ledenvergadering benoemd, waarbij tevens op voordracht van het bestuur de benoeming van de voorzitter plaatsvindt. Het bestuur wordt verder gevormd door leden die ook actief zijn in de commissies/werkgroepen van de sectie. Elke sectie vergadert minimaal 2 maal per jaar, telkens voorafgegaan door een vergadering van het bestuur van de sectie. Het bestuur van de sectie vergadert minimaal 4 maal per jaar.

Sectie Steigerbedrijven

Binnen deze sectie zijn steigerbouwbedrijven of afdelingen van multidisciplinaire bedrijven verenigd die actief zijn in de bouw en industrie en in hoofdzaak gebruik maken van stalen steigers. Tot de werkzaamheden van deze bedrijven en afdelingen behoren de productie, de projectmatige montage/bouw en demontage van steigers door eigen personeel, het projectmatig verhuren of het verkopen van steigers.

Sectie Hoogwerkbedrijven

Deze sectie omvat bedrijven of afdelingen van multidisciplinaire bedrijven die actief zijn in de bouw en industrie en die zich richten op de productie, montage/bouw en demontage door eigen personeel, de projectmatige verhuur of verkoop van hoogwerkers of hefsteigers (eventueel met bediening), aluminium (rol)steigers, systeemsteigers, klimmateriaal of hangbruggen.

Sectie Betonbekistingbedrijven

Binnen deze sectie zijn bedrijven of afdelingen van multidisciplinaire bedrijven verenigd die actief zijn in de bouw. De hoofdactiviteiten van de bedrijven is de productie, montage/opbouw en demontage van betonbekistingen door eigen personeel, het projectmatig verhuren of het verkopen van betonbekistingen.

Donateurs

Het ledenbestand van de VSB bestaat uit producenten, leveranciers, verhuurbedrijven en montagebedrijven in de steigerbouw en inzake ladders, trappen, rolsteigers, systeemsteigers, hefsteigers, hoogwerkers, hangbruginstallaties, betonbekistingen en ondersteuningsconstructies.

De VSB kent een uitgebreid programma van verenigingsactiviteiten waar leden elkaar treffen. Voor (toe)leveranciers in de VSB-branche is direct contact met de VSB en de leden op brancheniveau van belang om uiteenlopende redenen. Sinds november 2004 bestaat voor die bedrijven de mogelijkheid om met de VSB het donateurschap aan te gaan om zo indirect betroken te zijn bij de verenigingsactiviteiten. Bedrijven die vallen onder de omschrijving van het lidmaatschap van de VSB bestaat uitsluitend de mogelijkheid om direct lid te worden van de VSB tegen de geldende statutaire verplichtingen.

VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl