A+ R A-

Scholing en Opleiding

De Commissie Scholing en Opleiding heeft onder meer tot doel om de eindtermen en competentieprofielen voor de steigerbouw te bewaken, invulling te geven aan de officiële kwalificatiestructuur en het Opleidingsbedrijf VSB te begeleiden. Dit doet zij door deel te nemen in de Waarborgcommissies van DNV en direct betrokken te zijn bij de activiteiten van Fundeon. Tevens is de commissie via het Sectiebestuur verbonden met het bestuur van de Stichting Opleidingsbedrijf VSB.

In het kader van de Waarborgregeling VSB wordt onder meer de opleidingsraad van montagepersoneel periodiek getoetst en beoordeeld aan de hand van de eindtermen competentieprofielen die door de branche zijn opgesteld. Dat zijn de uitgangspunten van de Richtlijn Steigers, Hoofdstuk 7 inzake opleidingen. Deze eindtermen en competentieprofielen zijn afgestemd met alle leden van de VSB, vervolgens overeengekomen met de werkgevers en werknemerspartijen vertegenwoordigd binnen Fundeon en erkend door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

De eindtermen zijn opgesteld voor de hiernavolgende kwalificaties, waarvan u het competentieprofiel direct kunt downloaden:

De VSB verwijst door naar die opleiders, waarvan de opleidingen aantoonbaar gebaseerd zijn op de eindtermen en competenties die de branche heeft vastgelegd in de formele kwalificatiedossiers, zoals ook erkend door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en vastgelegd in Hoofdstuk 7 van de Richtlijn Steigers.

Uitgangspunt voor de VSB is dat montagepersoneel aantoonbaar vakbekwaam is en daarom in bezit is van rijks- en branche erkende vakdiploma's, zoals deze via het Opleidingsbedrijf VSB en de Beroeps Begeleidende Leerweg kunnen worden behaald. Dit betreft Hulpmonteur-, Monteur- en Eerste Monteur-, Voorman- en Uitvoerder Steigerbouw.
Een tweede mogelijk is dat de vakbekwaamheid wordt aangetoond door middel van persoonscertificering. Dit, door een onafhankelijke instantie, die tot certificeren gerechtigd is door de Raad voor de Accreditatie. Dit geldt vooralsnog ook de trainingen tot Steigerbouwer A en B.

Tot het moment dat de inhoud van de Richtlijn Steigers, Hoofdstuk 7, door de branche formeel is geactualiseerd is er geen overgangsperiode vastgesteld. Tot dan is er een veelvoud aan trainingen en cursussen beschikbaar, zoals:

 • Hulpmonteur Steigerbouw
 • Monteur Steigerbouw
 • Eerste Monteur Steigerbouw
 • Voorman Steigerbouw
 • Uitvoerder Steigerbouw
 • Junior Steigerbouwer
 • Steigerbouwer A
 • Herhaling Steigerbouwer A
 • Steigerbouwer B
 • Toezichthouder en steigerinspectie
 • Veiligheidsbeoordeling steigers I
 • Deskundig toezichthouder steigers niveau II
 • Steiger inspecteur niveau III
 • Praktijktraining verplaatsen van lasten op en rond steiger
 • Veilig werken op hoogte
 • Werken met valbeveiliging


Links:

Opleidingsbedrijf VSB Opleiding en diplomering en/of persoonscertificering
Scaffolding Training Europe (S.T.E.) Opleiding en persoonscertificering
Delta Safety Training Opleiding
Bouwradius Opleiding
S.A. Safety & Training Consultants  Opleiding

 

VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl