A+ R A-

Normen specifiek

 • A-blad Rolsteigers
 • Arbobesluit artikelen 3.16, 7.33 en 7.34
 • Beleidsregel 3.16
 • NEN-EN 1004 Rolsteigers geproduceerd uit geprefabriceerde onderdelen.
 • NEN-EN 1298 Rolsteigers. Regels en leidraad voor het opstellen van een handleiding voor de opbouw en het gebruik
 • Arbo-informatieblad 21 Rolsteigers

Normen algemeen

 • Veiligheidsnetten – Deel 1: Productspecificaties en beproevingsmethoden
  NEN-EN 1263-1
 • Veiligheidsnetten – Deel 2:Veiligheidseisen voor het oprichten van veiligheidsnetten NEN-EN 1263-2
 • NEN EN 12810
 • NEN EN 12811
 • Tijdelijke randbeschermingssystemen – productspecificatie, beproevingsmethoden NEN-EN 13374

ARBO Informatief

 • Arbo-informatieblad 16 beveiligingen van wand- en vloeropeningen
 • Arbo-informatieblad 17 Hijs- en hefgereedschap en veilig hijsen
 • Arbo-informatieblad 20 Werken onder koude omstandigheden
 • Arbo-informatieblad 21 Rolsteigers
 • Arbo-informatieblad 29 Fysieke belasting bij het werk
 • Arbo-informatieblad 30 Jeugdigen

Flyer Rolsteigers

De VSB heeft een flyer uitgebracht over veilig werken met rolsteigers. Dagelijks maken vele beroepsgroepen gebruik van rolsteigers om op hoogte te kunnen werken. Het is belangrijk dat dit veilig gebeurd. De inhoud van de flyer is binnen de VSB-commissie Rolsteigers en in overleg met de schildersbranche (Onderhoud NL) tot stand gekomen. De inhoud van deze flyer is afgestemd met de Arbeidsinspectie.

Klik hier om de flyer (versie juli 2015) te downloaden.

Daarnaast is een apart overzicht beschikbaar waarin het nieuwe, veiligere opbouwen van rolsteigers per systeem wordt gepresenteerd. Dit overzicht kunt u hier downloaden.

U kunt hier gedrukte exemplaren bestellen.

 
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl