A+ R A-

Normen specifiek

 • Arbobesluit artikelen 3.16, 7.4a, 7,18 en 7.18b
 • Beleidsregels 3.16 en 7.3-4
 • Machinerichtlijn 2006-42-EG
 • NEN-EN 1495 Hefplateaus-Hefsteigers
 • NEN-EN 12158-1 verticaal opgesteld bouwliften voor goederenvervoer met een betreedbaar platform
 • NEN-EN 12158-2 schuin opgestelde bouwliften voor goederenvervoer
 • NEN-EN 12159 bouwliften voor personen en goederen met verticaal geleide kooi
 • VBG35 Duitse norm voor transportsteigers

Normen algemeen

 • Veiligheidsnetten – Deel 1: Productspecificaties en beproevingsmethoden
  NEN-EN 1263-1
 • Veiligheidsnetten – Deel 2:Veiligheidseisen voor het oprichten van veiligheidsnetten NEN-EN 1263-2
 • TGB 1990; Belastingen en vervormingen NEN 6702
 • TGB 1990; Aluminiumconstructies Basiseisen en basisregels voor overwegend statisch belaste constructies NEN 6710
 • TGB 1990; Houtconstructies, basiseisen, Eisen en bepalingsmethoden NEN 6760
 • TGB 1990; Staalconstructies, basiseisen en basisregels voor overwegend statisch belaste constructies NEN 6770
 • TGB 1990; Staalconstructies, stabiliteit NEN 6771
 • TGB 1990; Staalconstructies, verbindingen NEN 6772
 • TGB 1990; Staalconstructies;Basiseisen, basisrekenregels en beproevingen voor overwegend statisch belaste dunwandige koudgevormde stalen profielen en geprofileerde platen NEN 6773
 • TGB 1990; Staalconstructies;Eisen aan de staalkwaliteit voor constructiestaalsoorten in relatie tot het brosse breukgedrag, voor overwegend statisch belaste constructies NEN 6774
 • Tijdelijke randbeschermingssystemen – productspecificatie, beproevingsmethoden NEN-EN 13374

ARBO

 • Arbo-informatieblad 16 beveiligingen van wand- en vloeropeningen
 • Arbo-informatieblad 17 Hijs- en hefgereedschap en veilig hijsen
 • Arbo-informatieblad 20 Werken onder koude omstandigheden
 • Arbo-informatieblad 29 Fysieke belasting bij het werk
 • Arbo-informatieblad 30 Jeugdigen

Flyer Hefsteigers

De VSB heeft een flyer uitgebracht over veilig werken met bouwliften. Efficiënt, ergonomisch verantwoord en veilig werken speelt in alle fasen van het bouwproces een steeds belangrijkere rol. Daarom kiest een groeiend aantal bedrijven voor de hefsteiger. Wie met een hefsteiger gaat werken, moet in alle fasen van gebruik (voorbereiding, opbouw, gebruik en demontage) aandacht besteden aan veiligheid. In deze flyer kunt u zien waar u aan moet denken.

Klik hier om de flyer (versie september 2010) te downloaden.

U kunt hier gedrukte exemplaren bestellen

 

Flyer Bouwliften

De VSB heeft een flyer uitgebracht over veilig werken met bouwliften.
De bouwlift is uitgegroeid tot een onmisbaar hulpmiddel op de bouwplaats om veilig en snel goederen verticaal te transporteren. Uiteraard moet de bouwlift, zoals elke machine, met de nodige zorg en veiligheidsvoorschriften behandeld worden. In deze flyer wordt daarom niet alleen ingegaan op het gebruik van bouwliften, maar hij bevat ook een checklist waarin de gebruiker wordt gewezen op alle belangrijke controle- en inspectiepunten alvorens hij de bouwlift mag gebruiken. Op deze manier wordt het risico op ongevallen zoveel mogelijk teruggebracht. De inhoud van de flyer is binnen de VSB-commissie Bouwliften tot stand gekomen.

Klik hier om de flyer (versie april 2010) te downloaden.

U kunt hier gedrukte exemplaren bestellen

 
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl