A+ R A-

Normen specifiek

 • Beleidsregels 3.16, 7.3-4 en 7.22
 • EN 280 Hoogwerkers. Ontwerpberekeningen; stabiliteit; constructie; veiligheid; inspectie en testen

   

Normen algemeen

 • Veiligheidsnetten – Deel 1: Productspecificaties en beproevingsmethoden
  NEN-EN 1263-1
 • Veiligheidsnetten – Deel 2:Veiligheidseisen voor het oprichten van veiligheidsnetten NEN-EN 1263-2
 • NEN EN 12810
 • NEN EN 12811
 • Tijdelijke randbeschermingssystemen – productspecificatie, beproevingsmethoden NEN-EN 13374

ARBO Informatief

 • Arbo-informatieblad 16 beveiligingen van wand- en vloeropeningen
 • Arbo-informatieblad 17 Hijs- en hefgereedschap en veilig hijsen
 • Arbo-informatieblad 20 Werken onder koude omstandigheden
 • Arbo-informatieblad 29 Fysieke belasting bij het werk
 • Arbo-informatieblad 30 Jeugdigen

Flyer Hoogwerkers

De VSB heeft een flyer uitgebracht over veilig werken met hoogwerkers.
Dagelijks maken vele beroepsgroepen gebruik van hoogwerkers om op hoogte te kunnen werken. Het is belangrijk dat dit veilig gebeurd. Er bestaan namelijk geen gevaarlijke hoogwerkers, maar er bestaan wel situaties waarin mensen op gevaarlijke wijze werken. In deze flyer wordt daarom niet alleen ingegaan op het gebruik van hoogwerkers, maar hij bevat ook een checklist waarin de gebruiker wordt gewezen op alle belangrijke controle- en inspectiepunten alvorens hij de hoogwerker mag gebruiken. Op deze manier wordt het risico op ongevallen zoveel mogelijk teruggebracht. De inhoud van de flyer is binnen de VSB-commissie Hoogwerkers en in overleg met de schildersbranche (Onderhoud NL) en de Vereniging Verticaal Transport (VVT) tot stand gekomen.

Klik hier om de flyer (versie april 2010) te downloaden.

U kunt hier gedrukte exemplaren bestellen.

 
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl