A+ R A-

Hangbruginstallaties

Het werkveld Hangbruginstallaties maakt onderdeel uit van de Sectie Hoogwerkbedrijven.

Het werkveld omvat bedrijven of afdelingen van multidisciplinaire bedrijven die actief zijn in de bouw en industrie en die zich richten op de productie, montage/bouw en demontage door eigen personeel, de projectmatige verhuur of verkoop van - niet permanente - hangbruginstallaties.

Deze bedrijven werken in eigen opdracht (productie) of in opdracht van derden en zijn werkzaam in de bouw of in de industrie.

Flyer Hangbruginstallaties

De VSB heeft een flyer uitgebracht over veilig werken met hangbruginstallaties.
Dagelijks maken vele beroepsgroepen gebruik van hangbruginstallaties om op hoogte te kunnen werken. Het is belangrijk dat dit veilig gebeurd. Er bestaan namelijk geen gevaarlijke hangbruginstallaties, maar er bestaan wel situaties waarin mensen op gevaarlijke wijze werken. In deze flyer wordt daarom niet alleen ingegaan op de toepassing van hangbruginstallaties, maar met name het gebruik wordt belicht. De flyer bevat een checklist waarin de gebruiker wordt gewezen op alle belangrijke controle- en inspectiepunten alvorens hij de hangbruginstallatie mag gebruiken. Op deze manier wordt het risico op ongevallen zoveel mogelijk teruggebracht. De inhoud van de flyer is binnen de VSB-commissie Hangbruginstallaties en in overleg met de schildersbranche (Onderhoud NL) tot stand gekomen.

Klik hier om de flyer (versie juli 2015) te downloaden.

U kunt hier gedrukte exemplaren bestellen.

 
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl