A+ R A-

Normen specifiek

 • Beleidsregel 3.16
 • NEN-EN 1808 Hangsteigers

Normen algemeen

 • Veiligheidsnetten – Deel 1: Productspecificaties en beproevingsmethoden
  NEN-EN 1263-1
 • Veiligheidsnetten – Deel 2:Veiligheidseisen voor het oprichten van veiligheidsnetten NEN-EN 1263-2
 • NEN EN 12810
 • NEN EN 12811
 • Tijdelijke randbeschermingssystemen – productspecificatie, beproevingsmethoden NEN-EN 13374

ARBO Informatief

 • Arbo-informatieblad 16 beveiligingen van wand- en vloeropeningen
 • Arbo-informatieblad 17 Hijs- en hefgereedschap en veilig hijsen
 • Arbo-informatieblad 20 Werken onder koude omstandigheden
 • Arbo-informatieblad 29 Fysieke belasting bij het werk
 • Arbo-informatieblad 30 Jeugdigen

Flyer Hangbruginstallaties

De VSB heeft een flyer uitgebracht over veilig werken met hangbruginstallaties.
Dagelijks maken vele beroepsgroepen gebruik van hangbruginstallaties om op hoogte te kunnen werken. Het is belangrijk dat dit veilig gebeurd. Er bestaan namelijk geen gevaarlijke hangbruginstallaties, maar er bestaan wel situaties waarin mensen op gevaarlijke wijze werken. In deze flyer wordt daarom niet alleen ingegaan op de toepassing van hangbruginstallaties, maar met name het gebruik wordt belicht. De flyer bevat een checklist waarin de gebruiker wordt gewezen op alle belangrijke controle- en inspectiepunten alvorens hij de hangbruginstallatie mag gebruiken. Op deze manier wordt het risico op ongevallen zoveel mogelijk teruggebracht. De inhoud van de flyer is binnen de VSB-commissie Hangbruginstallaties en in overleg met de schildersbranche (Onderhoud NL) tot stand gekomen.

Klik hier om de flyer (versie juli 2015) te downloaden.

U kunt hier gedrukte exemplaren bestellen.

 
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl