A+ R A-

Commissie Gevelonderhoudsinstallaties (fabrikanten)

G. Knook Manntech Gevelinstallaties
M. Rombouts Tractel Benelux
W. van 't Slot ASC
P. Hecker, secretaris VSB

Flyer Gevelonderhoudsinstallaties

De VSB heeft een flyer uitgebracht over veilig werken met gevelonderhoudsinstallaties. Dagelijks maken vele beroepsgroepen gebruik van gevelonderhoudsinstallaties om op hoogte te kunnen werken. Het is belangrijk dat dit veilig gebeurd. Er bestaan namelijk geen gevaarlijke gevelonderhoudsinstallaties, maar er bestaan wel situaties waarin mensen op gevaarlijke wijze werken. In deze flyer wordt daarom niet alleen ingegaan op de voordelen en toepassingsmogelijkheden van gevelonderhoudsinstallaties, maar met name het gebruik wordt belicht. De flyer bevat een checklist waarin de gebruiker wordt gewezen op alle belangrijke controle- en inspectiepunten alvorens men de gevelonderhoudsinstallatie mag gebruiken en hij dient te worden achtergelaten na gebruik. Op deze manier wordt het risico op ongevallen zoveel mogelijk teruggebracht.

Klik hier om de flyer (versie april 2011) te downloaden.

U kunt hier gedrukte exemplaren bestellen.

 
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl