A+ R A-

Scholing en Opleiding

Benodigde competenties om te werken met bekistingen en ondersteuningen

Voor de montage van bekistingen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande opleidingen en trainingen ‘betontimmeren’.
Voor het monteren en demonteren van ondersteuningen wordt aangesloten op de nieuwe scholingsstructuur voor de steigerbouw. Deze wordt beschreven in hoofdstuk 7 van de Richtlijn Steigers en is per 1 januari 2017 van kracht. Deze structuur richt zich op het aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid van steigermonteurs door:

 • Het volgen van opleidingen (MBO) en relevante praktijkervaring
 • Het volgen van trainingen/cursussen en relevante praktijkervaring
 • Jarenlange werkervaring door het werken in de praktijk

Derhalve wordt er van uitgegaan dat de monteur beschikt over de basisopleiding steigermontage en een module ondersteuningen. Deze module ondersteuningen is momenteel in ontwikkeling en is naar verwachting tijdens in het voorjaar van 2016 gereed. De actuele stand van zaken is hier te volgen.

Tot de introductie van de module ondersteuningen zijn de volgende, in 2000 door de sector opgestelde, eind- en toetstermen van kracht.
 

EINDTERMEN “MONTEUR ONDERSTEUNINGSBOUWER”

Deze eindtermen zijn inhoudelijk gebaseerd op de laatste stand der techniek.

 1. Bekend zijn met de relevante materieeleisen, zowel met betrekking tot de samenstellende onderdelen als de constructie in zijn geheel, zoals omschreven in de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies.
 2. Algemene kennis hebben van het doel en het nut van ondersteuningsconstructies.
 3. Inzicht hebben in de eisen die ondersteuningsconstructies aan de bouwomgeving stellen.
 4. Weten wat de algemene uitgangspunten en benamingen bij ondersteuningen zijn.
 5. Weten dat er verschillende systemen zijn om ondersteuningen te maken en in enige mate bekend zijn met de relevante eigenschappen en kenmerken van systemen.
 6. Het kunnen lezen van ondersteuningstekeningen.
 7. Inzicht hebben in aspecten van de bouwplaats organisatie die raakvlakken hebben met ondersteuningsconstructies.
 8. Bewust zijn van de eisen ten aanzien van de maatvoering bij ondersteuningsconstructies.
 9. Afdoende begrip hebben van het draagvermogen en het krachtenspel dat bij het samenstellen en belasten van ondersteuningen een rol spelen.
 10. Kennis hebben en kunnen werken met hulpmiddelen (gereedschappen, e.d.) die bij het monteren van ondersteuningsconstructies worden gebruikt.
 11. Het doelmatig en veilig kunnen monteren en demonteren van ondersteuningsconstructies met gangbaar materieel.
 12. Het doelmatig, tijdens de werkzaamheden, kunnen uitvoeren van controles, op product en proces kwaliteit, aan ondersteuningsconstructies


LET OP: In het kader van de nieuwe scholingsstructuur steigerbouw worden de eindtermen momenteel geactualiseerd. Voor meer informatie kunt u zich richten tot info@richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl

 •  
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl