A+ R A-

Achtergrond

De scholingsstructuur voor de steigerbouw is vernieuwd. Achtergrond is de update van de Richtlijn Steigers, die op 1 oktober 2013 van kracht werd. De nieuwe structuur richt zich op het aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid van steigermonteurs. Uitgangspunt hierbij is dat de vakbekwaamheid van steigermonteurs aantoonbaar wordt gemaakt door:

  • Het volgen van opleidingen (MBO) en relevante praktijkervaring
  • Het volgen van trainingen/cursussen en relevante praktijkervaring
  • Jarenlange werkervaring door het werken in de praktijk

Een tweede aanleiding vormt de onduidelijkheid en fraudegevoeligheid van de tot nu toe bestaande structuur, of met name het ontbreken van een structuur. Vooral opdrachtgevers en inspecties, maar ook andere bedrijven actief in de steigerbouw, hebben te maken gehad met de onduidelijkheid die leidde tot valse certificaten en verwarring op de “werkvloer”.

Om een einde te maken aan de onduidelijkheid en te komen tot een eenduidige structuur, is niet alleen gekozen voor de drie wegen om vakbekwaamheid aan te tonen, maar vooral ook tot een eenduidige registratie van diploma’s en certificaten in het Centraal Diploma Register. Dat is het register waar onder meer de VCA certificaten zijn opgenomen en door het SSVV (Stichting Samenwerking voor Veiligheid) wordt beheerd. De registratie vindt plaats door het Opleidingsbedrijf VSB.

De structuur is geïntroduceerd in januari 2014 en is vanaf 1 januari 2017 voor iedereen van kracht. Na die datum moet iedereen die steigers monteert, beschikken over een door de overheid en branche erkend diploma op MBO-niveau dan wel een branchecertificaat onder persoonscertificering hebben. Voor de overgangsperiode tot 1 januari 2017 worden behaalde certificaten en opgedane vakkennis apart beoordeeld. Bij de “weging van competenties” wordt onder meer gekeken naar de behaalde certificaten en wordt in de meeste gevallen een examen voorgesteld. Certificaten die recentelijk werden behaald onder persooncertificering zullen in de meeste gevallen worden erkend en in geschreven in het Centraal Diploma Register.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Sociaal Fonds.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl