A+ R A-

Vakbekwaamheid en duurzame inzetbaarheid (ESF)

De branche richt zich met de Nieuwe Scholingsstructuur op vakbekwaamheid, maar met name veiligheid, veilig werken en veiligheidsperceptie zijn op elk niveau nadrukkelijk meegenomen. Dit niet alleen om bewust en verantwoord te werken voor werkgever en opdrachtgever, maar vooral ook om als werknemer lang en betrokken werkzaam te kunnen blijven in de steigerbouw. Dankzij onder meer het Europese project “Samen sterk voor duurzame inzetbaarheid” heeft de sector daaraan invulling kunnen geven.

Tegen die achtergrond is al met het opstellen van Hoofdstuk 7 van de Richtlijn Steigers gekozen voor een beleid waarbij vakbekwaamheid en duurzame inzetbaarheid zijn gekoppeld. De verder uitwerking vond plaats bij het opstellen van de eind- en toetstermen en de verdere invoering van de Nieuwe Scholingsstructuur.  

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Sociaal Fonds.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl