A+ R A-

Voor wie

De nieuwe scholingsstructuur, die in de Richtlijn Steigers wordt geborgd, is van toepassing voor iedereen die steigers monteert. Dat betreft montage in alle denkbare sectoren van professionele steigerbouw in de industrie, petrochemie, energiesector, scheepsbouw tot aan bouw, maar ook die sectoren waar steigermontage een nevenactiviteit is. Te denken valt daarbij aan de aannemers  in het Midden-en KleinBedrijf. De structuur is daarbij van kracht voor de functies van:

  • Hulpmonteur Steigerbouw
  • Monteur Steigerbouw
  • 1e Monteur Steigerbouw
  • Voorman Steigerbouw

De structuur geeft opdrachtgevers en overheden meer duidelijkheid bij de vraag wie wel of niet beschikt over het nodige specialisme voor steigermontage. Voor steigermontagebedrijven is de nieuwe structuur een instrument voor het maken van een keuze voor de meeste geschikte opleiding en diplomering of certificering. In een later stadium worden ook Steigerinspecteur en Inspecteur Steigergebruik op genomen in de Nieuwe Scholingsstructuur.
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl