A+ R A-

Structuur

De Nieuwe Scholingsstructuur kan kort worden samengevat:

  • diploma’s of certificaten zoals steigerbouw A, steigerbouwer B, allround Steigerbouwer, pasje A, pasje B  etc. houden op te bestaan per 1 januari 2017
  • er zijn vanaf 1 januari 2017 alleen nog de diploma’s en certificaten Hulpmonteur, Monteur, 1e Monteur en  Voorman
  • diploma’s en certificaten worden geregistreerd in het Centraal Diploma Register, waar ook de certificaten  van VCA zijn vastgelegd
  • geschikte opleiders worden erkend
  • diploma’s zijn Rijkserkende MBO-diploma’s en certificaten zijn verstrekt door DNV en in een later stadium  ook door andere certificeerders
  • de geldigheid is 5 jaar, waarna er opnieuw getoetst en gecertificeerd wordt
  • EVC vindt plaats onder het regime Fundeon
  • er is één loket waarvan gebruik gemaakt kan worden: het Opleidingsbedrijf VSB. Zowel voor informatie  als voor het laten verzorgen van opleidingen, cursussen, EVC, Certificering, erkenning opleiders.
     
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl